Pamětihodnosti
změnit řeč:
CZ DE
Mnoho krásných míst a pamětihodností čeká na Vaši návštěvu.


Český Krumlov – zařazený od r. 1992 do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hrad později přestavěn na zámek – který je největší dominantou, založil v 1. pol. 13. stol. Vítek, syn Záviše z Nechanic, rod r. 1302 vymřel a odúmrť převzali páni z Rožmberka.

Krásu Krumlova můžete shlédnout ze zámecké věže, navštívit barokní divadlo, maškarní sál Dále můžete navštívit – muzeum voskových figurín, muzeum útrpného práva, grafitový důl, Egon Schiele centrum.Zámek Hluboká – impozantní zámek založený r. 1285 Vítkem, 1. října 1661 byl zámek prodán za 380.000 zlatých Janu Adolfu I. ze Schwarzenbergu.


Rožmberk nad Vltavou – hrad založen Vítkem z Rožmberka, poprvé připomínán r. 1250. R. 1611 přechází dědictvím na Švamberky. Roku 1619 zabaven a císař Ferdinand II. ho daroval K. B. Buquoyovi. Tento rod hrad vlastnil až do r. 1945.


Vyšší Brod cisterický klášter založený Petrem Vokem z Rožmberka r. 1259 u brodu na obchodní stezce, v rozsáhlém areálu nejcennější klášterní chrám Nanebevzetí P. Marie v jádře z 13. stol., unikátní knihovna o 70 000 svazcích.


Svatý Tomáš gotický kostel sv. Tomáše z 1. pol. 14. stol. - přírodní památka, smíšený horský suťový les


Schwarzenberský plavební kanál – spojoval Vltavu s povodím Dunaje a umožňoval dopravu dřeva z těžko přístupných šumavských lesů k Dunaji, později k Vltavě. Kanál byl postaven dle projektu z r. 1775 a byl stavěn proti směru toku v několika etapách. Muzeum Schwarzenberského kanálu ve Chvalšinách


[ zpět ]